ป้องกันพลัดตกหกล้มลื่น

สินค้าป้องกันพลัดตกหกล้มลื่นเป็นสินค้าที่ช่วยป้องกันการลื่น การสะดุด และการหกล้มอาจเกิดขึ้นได้ทุกแห่ง ในภายในบ้าน รวมถึงร้านค้า ห้างสรรพสินค้า สำนักงานบริษัท โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล  เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อและกรดูก รวมถึงสมอง จนทำให้เกิดการเสียชีวิต การสูญเสียนี้สามารถป้องกันได้ ช่วยลดอุบัติเหตุและลดยอดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเหล่านี้ ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

Showing all 8 results