ชุดพ่อบ้านครบเสร็จ

สินค้าชุดพ่อบ้านครบเสร็จ – ใครจะไปคิดว่าอยู่ๆ ท่อน้ำที่เคยดีก็รั่ว ใครจะคิดว่าพื้นกระเบื้องอยู่ดีๆก็แตก พื้นไม้มีรอยแยก พังไปหมดพร้อมๆกัน

ปัญหาฉุกเฉินภายในบ้านเหล่านี้ แก้ไขได้ง่ายๆ ด้วย ชุดพ่อบ้านครบเสร็จ DIY SET

ชุดพ่อบ้าน101 ชุดซ่อมกระเบื้องพื้นที่เล็ก
สำหรับซ่อมกระเบื้อง หลุด แตก/ร้าว พื้นที่ขนาดเล็ก 60*60 ซม.

ชุดพ่อบ้าน 102 ชุดซ่อมร่องยาแนวกระเบี้อง
สำหรับซ่อมกระเบื้องหลุด ร่อน รา ดำ แตกร้าว ในพื้นที่ขนาดเล็ก 2 ตร.ม.

ชุดพ่อบ้าน103 ชุดซ่อมรอยแตกร้าวบนผนัง
ชุดซ่อมรอยแตกร้าวบนผนังขนาดเล็ก ความกว้างไม่เกิน 3 มม.

ชุดพ่อบ้าน104 ชุดซ่อมพื้นไม้
สำหรับซ่อมพื้นไม้ หลุด ร่อน แตกหัก ในพื้นที่ขนาดเล็ก 60*60 ซม.

ชุดพ่อบ้าน105 ชุดซ่อมรอยรั่วซึม
สำหรับซ่อมอุดรอยรั่วซึมอเนกประสงค์ พื้นที่เล็กๆ 1-2 จุด รอยรั่วซึม

Showing all 5 results