เครื่องตัดกระเบื้อง

เครื่องตัดกระเบื้อง อุปกรณ์สำคัญในการตัดกระเบื้องเซรามิคและแกรนิตโต้ ซึ่งเทรนด์ในการปูกระเบื้องในปัจจุบัน นิยมกระเบื้องแกรนิตโต้แผ่นใหญ่ มากกว่ากระเบื้องเซรามิคแผ่นเล็กที่มีร่องกว้าง ซึ่งกระเบื้องแกรนิตโต้มีขอบตัด สามารถปูชิดได้ และมีหลากหลายลวดลายให้เลือกใช้

ในส่วนของช่างและเจ้าของบ้านเองก็ต้องเตรียมหาอุปกรณ์เครื่องตัดกระเบื้อง ที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน ซึ่งปัจจัยในการเลือกซื้อเลือกใช้ เครื่องตัดกระเบื้อง คือ เครื่องตัดกระเบื้องควรมาจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ มีอะไหล่และการบริการหลังการขาย อีกทั้งเครื่องตัดกระเบื้องต้องมีความแข็งแรงทนทาน แต่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก นอกจากนี้ต้องพิจารณาถึงความยาวเครื่องตัดกระเบื้อง ต้องสามารถรองรับขนาดกระเบื้องได้ทั้งความกว้าง ความยาว และทแยงมุม รวมถึงเครื่องตัดกระเบื้องต้องมีแรงกดและแรงหักกระเบื้องที่รองรับการตัดกระเบื้องแต่ละชนิดได้

Showing all 3 results