จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์

จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ ซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานซ่อมพื้น ใช้ซ่อม ปรับผิวหน้าพื้นคอนกรีตที่มีรถสัญจร หรือผิวหน้าสึกกร่อนจากการใช้งานให้มีความเรียบ รวมทั้งใช้ปรับผิวบางสําหรับบริเวณพื้นลาดเอียง ทํางานได้บางถึง 1-2 มิลลิเมตร/เที่ยว โดยไม่เกิด รอยแตกร้าว ให้แรงยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมดีเยี่ยม ผิวแกร่ง ทนต่อการขัดถู สามารถปล่อยเปลือยใช้เป็นชั้นบนสุดของผิวหน้า เหมาะสําหรับงานที่ต้องการซ่อมปรับพื้นบาง เช่น งานในพื้นที่ คลังสินค้า โรงจอดรถ ดาดฟ้า ทางลาด สามารถเปิดใช้งานพื้นที่ ได้ภายใน 24 ชั่วโมง (สําหรับทางเดินสัญจรทั่วไป) และ 48 ชั่วโมง (สําหรับทางรถสัญจรหรือการสัญจรที่มีนํ้าหนักมาก)

In Stock

รายละเอียด

จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ ซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานซ่อมพื้น ใช้ซ่อม ปรับผิวหน้าพื้นคอนกรีตที่มีรถสัญจร หรือผิวหน้าสึกกร่อนจากการใช้งานให้มีความเรียบ รวมทั้งใช้ปรับผิวบางสําหรับบริเวณพื้นลาดเอียง ทํางานได้บางถึง 1-2 มิลลิเมตร/เที่ยว โดยไม่เกิด รอยแตกร้าว ให้แรงยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมดีเยี่ยม ผิวแกร่ง ทนต่อการขัดถู สามารถปล่อยเปลือยใช้เป็นชั้นบนสุดของผิวหน้า เหมาะสําหรับงานที่ต้องการซ่อมปรับพื้นบาง เช่น งานในพื้นที่ คลังสินค้า โรงจอดรถ ดาดฟ้า ทางลาด สามารถเปิดใช้งานพื้นที่ ได้ภายใน 24 ชั่วโมง (สําหรับทางเดินสัญจรทั่วไป) และ 48 ชั่วโมง (สําหรับทางรถสัญจรหรือการสัญจรที่มีนํ้าหนักมาก)

การเตรียมผิว

 • ทําความสะอาดพื้นผิวก่อนใช้งานให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น นํ้ามัน และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ

อัตราส่วนผสม

 • จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ 2.5-3.0 ส่วนต่อนํ้า 1 ส่วน โดยปริมาตร

การผสม

 • ผสมผลิตภัณฑ์ จระเข์ ฟลอร์ สมูท แพทช์ กับนํ้าตามอัตราส่วน ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องผสมไฟฟ้าที่ความเร็วรอบตํ่า

การใช้งาน

 • ใช้เกรียงฉาบผลิตภัณฑ์ จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ ลงบนพื้นผิว ปรับผิวหน้าให้เรียบเนียนโดยใช้วิธีการฉาบแบบกดรีดหรือปั่นหน้าปูน เพื่อป้องกันการแตกร้าว ผลิตภัณฑ์สามารถฉาบได้ที่ความหนา 1-2 มิลลิเมตร ทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมง ก่อนเปิดใช้งาน

อัตราการครอบคลุมพื้นที่

 • ประมาณ 2 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ต่อความหนา 1 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพของพื้นผิว ทั้งนี้ค่าที่แท้จริงจะได้จาก ค่าเฉลี่ยของการทํางานจริง

ข้อแนะนำ

 • ควรใช้วิธีการปั่นหน้าปูนเพื่อป้องกันการแตกร้าว
 • ในกรณีการซ่อมพื้นผิวที่มีความขรุขระหรือหลุมลึก เกิน 2 มิลลิเมตร ควรทําการซ่อมที่ความหนาครั้ง ละ 2 มิลลิเมตร ต่อเที่ยว จากนั้นปล่อยให้แห้งตาม เวลาที่กําหนดจึงทําการซ่อมทับในรอบถัดไป
 • ห้ามมีเศษปูนจับก้อนหรือหินนูนเกินจากพื้นผิวที่จะ ทําการซ่อม ถ้ามีควรสกัดออกเสียก่อน
 • ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ในบริเวณพื้นผิวที่ร้อน หรือ ทํางานกลางแสงแดดจัด ให้ทําการพรมนํ้าเพื่อลด อุณหภูมิของพื้นผิวก่อน

ข้อควรระวัง

 • ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
 • ควรใช้งานในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

 • ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปีนับจากวันที่ผลิตในสภาพ ยังไม่เป็ดถุงใช้ (ถ้าหากใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุง ให้แน่นสนิททุกครั้ง)