น้ำยาทำความสะอาดตะไคร่น้ำ สูตร Moss Stain Cleaner

Kroko น้ำยาทำความสะอาดคราบตะไคร่น้ำ สูตรเป็นมิตรกับสิ่งมีชีวิต ขจัดตะไคร่น้ำได้หมดจด และช่วยชะลอการเกิดตะไคร่น้ำใหม่ สามารถใช้กับบ่อปลาได้ไม่เป็นอันตรายกับสัตว์น้ำ

In Stock
ทำความสะอาดคราบตะไคร่น้ำ

รายละเอียด

Kroko น้ำยาทำความสะอาดคราบตะไคร่น้ำ สูตรเป็นมิตรกับสิ่งมีชีวิต ขจัดตะไคร่น้ำได้หมดจด และช่วยชะลอการเกิดตะไคร่น้ำใหม่ สามารถใช้กับบ่อปลาได้ไม่เป็นอันตรายกับสัตว์น้ำ