น้ำยาทำความสะอาดตะไคร่น้ำ สูตร Moss Stain Cleaner

Kroko น้ำยาทำความสะอาดคราบตะไคร่น้ำ ขจัดตะไคร่น้ำได้หมดจด และช่วยชะลอการเกิดตะไคร่น้ำใหม่ ให้บ้านไร้ตะไคร่น้ำ บ้านสวยชวนมอง

สำหรับทำความสะอาดตะไคร่น้ำบนพื้นผิวปูซีเมนต์  หินธรรมชาติ ไม้  และชะลอการเกิดตะไคร่ใหม่  ป้องการพื้นลื่น อันเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุภายในบ้าน

น้ำยาทำความสะอาดคราบตะไคร่น้ำ บรรจะในชวดสเปรย์ ใช้งานง่าย ลดการสัมผัสน้ำยาโดยตรง

In Stock
ทำความสะอาดคราบตะไคร่น้ำ

รายละเอียด

Kroko น้ำยาทำความสะอาดคราบตะไคร่น้ำ ขจัดตะไคร่น้ำได้หมดจด และช่วยชะลอการเกิดตะไคร่น้ำใหม่ ให้บ้านไร้ตะไคร่น้ำ บ้านสวยชวนมอง