เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์สแตนเลส จระเข้ 6×6 มม.

เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์สแตนเลส จระเข้ 6×6 มม. ใช้ปาดกาวซีเมนต์ สำหรับงานปูกระเบื้องขนาดกลาง เกรียงหวีสแตนเลสออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือมาตรฐาน สำหรับการปูกระเบื้องอย่างถูกวิธี ใช้เกรียงหวีสแตนเลส จระเข้ ปาดกาวซีเมนต์อย่างถูกวิธีตามขนาดของกระเบื้องที่ต้องการปู ช่วยเบาแรง ทุ่นเวลา ได้งานสวย ลดต้นทุน ทั้งงานพื้นและผนัง

In Stock
เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์สแตนเลส จระเข้

รายละเอียด

เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์สแตนเลส จระเข้ 6×6 มม. ใช้ปาดกาวซีเมนต์ สำหรับงานปูกระเบื้องขนาดกลาง เกรียงหวีสแตนเลสออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือมาตรฐาน สำหรับการปูกระเบื้องอย่างถูกวิธี ใช้เกรียงหวีสแตนเลส จระเข้ ปาดกาวซีเมนต์อย่างถูกวิธีตามขนาดของกระเบื้องที่ต้องการปู ช่วยเบาแรง ทุ่นเวลา ได้งานสวย ลดต้นทุน ทั้งงานพื้นและผนัง

วิธีการใช้
ปาดกาวซีเมนต์ลงพิ้นผิวที่ต้องการ

ข้อแนะนำ
ปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ ด้วยเกรียงหวีสแตนเลส (เลือกขนาดเกรียงหวีให้ตรงกับขนาดของกระเบื้อง) โดยปาดเป็นทางยาวในพื้นที่ประมาณ 1 ตารางเมตร สำหรับการปูพื้น ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิวสำหรับการปูผนัง ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ในแนวนอน
ถ้าเป็นกระเบื้องตั้งแต่ 8*8 นิ้วขึ้นไป ควรปาดกาวซีเมนต์ลงบนด้านหลังแผ่นกระเบื้องให้ทั่วแผ่นเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องอากาศ เมื่อปูกระเบื้องเสร็จ
เมื่อปาดกาวซีเมนต์ด้วยเกรียงหวีสแตนเลส เรียบร้อยแล้ว ให้ปูกระเบื้องตามตำแหน่งที่ต้องการ