อุปกรณ์เปิดฝาถังสี DIY

อุปกรณ์เปิดฝาถังสี DIY

การประกอบอาชีพต่างๆ บางครั้งก็มีความจำเป็นต้องเปิดฝาถังน้ำมัน ถังสี วิธีการเปิดทั่วไปมีหลายวิธี เช่น ใช้ไขขวงตอกไปเรื่อยๆ เป็นวิธีที่ค่อนข้างยากลำบากและอาจเกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะบางถังที่บรรจุสารต่างๆ ที่มีในท้องตลาดหรือในโรงงานอุตสาหกรรม ฝาถังบางชนิดก็แน่นมาก หรือเปิดออกก็ต้องใช้เครื่องทุ่นแรง ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้งาน หากเปิดไม่ถูกวิธีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายบาดเจ็บ หรือทำให้ถังเสียหาย หรือหากเป็นถังเปล่า

ปัญหานี้จะหมดไปด้วยอุปกรณ์เปิดฝาถังสี DIY ที่จะช่วยผ่อนแรง และทำให้การเปิดถังสีที่เคยยุ่งยากเป็นเรื่องง่ายดาย

สินค้ามีความแข็งแรง และคงทน สามารถใช้งานได้หลายครั้ง

In Stock
รหัสสินค้า: KKAD-005 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,
diyDIY
อุปกรณ์เปิดฝาถังสี

รายละเอียด

อุปกรณ์เปิดฝาถังสี DIY

การประกอบอาชีพต่างๆ บางครั้งก็มีความจำเป็นต้องเปิดฝาถังน้ำมัน ถังสี วิธีการเปิดทั่วไปมีหลายวิธี เช่น ใช้ไขขวงตอกไปเรื่อยๆ เป็นวิธีที่ค่อนข้างยากลำบากและอาจเกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะบางถังที่บรรจุสารต่างๆ ที่มีในท้องตลาดหรือในโรงงานอุตสาหกรรม ฝาถังบางชนิดก็แน่นมาก หรือเปิดออกก็ต้องใช้เครื่องทุ่นแรง ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้งาน หากเปิดไม่ถูกวิธีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายบาดเจ็บ หรือทำให้ถังเสียหาย หรือหากเป็นถังเปล่า

ปัญหานี้จะหมดไปด้วยอุปกรณ์เปิดฝาถังสี DIY ที่จะช่วยผ่อนแรง และทำให้การเปิดถังสีที่เคยยุ่งยากเป็นเรื่องง่ายดาย

สินค้ามีความแข็งแรง และคงทน สามารถใช้งานได้หลายครั้ง