Sale!

เครื่องขูดร่องยาแนวไฟฟ้า รูบี

เครื่องขูดร่องยาแนวไฟฟ้า สำหรับขูดยาแนวที่เป็นซีเมนต์เก่าออก โดยลดความเสียหายของกระเบื้องจากการขูดได้อย่างรวดเร็ว ลดฝุ่น เหมาะสำหรับขนาดร่องยาแนว 1.5 มม. และ 3 มม. (มีขนาดใบขูดให้เลือกเปลี่ยน โดยซื้อเพิ่ม 1.5 / 2 / 3 / 4 มม.) ช่วยประหยัดแรงและเวลาในการขูดร่องยาแนวซีเมนต์เก่าออกได้

ราคา 9,350.- บาท

In Stock
เครื่องขูดร่องยาแนวไฟฟ้า

รายละเอียด

เครื่องขูดร่องยาแนวไฟฟ้า สำหรับขูดยาแนวที่เป็นซีเมนต์เก่าออก โดยลดความเสียหายของกระเบื้องจากการขูดได้อย่างรวดเร็ว ลดฝุ่น เหมาะสำหรับขนาดร่องยาแนว 1.5 มม. และ 3 มม. (มีขนาดใบขูดให้เลือกเปลี่ยน โดยซื้อเพิ่ม 1.5 / 2 / 3 / 4 มม.) ช่วยประหยัดแรงและเวลาในการขูดร่องยาแนวซีเมนต์เก่าออกได้

1 ชุดประกอบด้วย
– เครื่องขูดยาแนวไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
– ใบขูดยาแนวขนาด 1.5 มม. จำนวน 1 ใบ
– ใบขูดยาแนวขนาด 3 มม. จำนวน 1 ใบ
– ถ่านคาร์บอนสำรอง จำนวน 1 คู่

ราคา 9,350.- บาท