อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องจระเข้ ขนาด 1.5 มม.

อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องจระเข้ ขนาด 1.5 มม. อุปกรณ์สำหรับการปูกระเบื้องที่มีร่องยาแนวขนาด 1.5 มม. การปูกระเบื้องควรเว้นระยะห่างของร่องยาแนว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระเบื้องระเบิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ลดปัญหายาแนวหลุดล่อน อุปกรณ์สำหรับจัดร่องยาแนวกระเบื้องให้สวยงามเท่ากันทุกร่องยาแนว เพื่อให้ได้พื้นและผนังกระเบื้องที่สวยงาม มีคุณภาพ

ขนาดบรรจุ 1 ถุง 200 ชิ้น

In Stock
tile spacer
จัดร่องกระเบื้อง
จัดแนวกระเบื้อง

รายละเอียด

อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องจระเข้ ขนาด 1.5 มม. อุปกรณ์สำหรับการปูกระเบื้องที่มีร่องยาแนวขนาด 1.5 มม. การปูกระเบื้องควรเว้นระยะห่างของร่องยาแนว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระเบื้องระเบิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ลดปัญหายาแนวหลุดล่อน อุปกรณ์สำหรับจัดร่องยาแนวกระเบื้องให้สวยงามเท่ากันทุกร่องยาแนว เพื่อให้ได้พื้นและผนังกระเบื้องที่สวยงาม มีคุณภาพ