อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องจระเข้ ขนาด 5 มม.

อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องจระเข้ ขนาด 5 มม. อุปกรณ์สำหรับการปูกระเบื้องที่มีร่องยาแนวขนาด 5 มม. การปูกระเบื้องควรเว้นระยะห่างของร่องยาแนว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระเบื้องระเบิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ลดปัญหายาแนวหลุดล่อน อุปกรณ์สำหรับจัดร่องยาแนวกระเบื้องให้สวยงามเท่ากันทุกร่องยาแนว เพื่อให้ได้พื้นและผนังกระเบื้องที่สวยงาม มีคุณภาพ

ขนาดบรรจุ 1 ถุง 200 ชิ้น

In Stock
tile spacer
จัดร่องกระเบื้อง
จัดแนวกระเบื้อง

รายละเอียด

อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องจระเข้ ขนาด 5 มม. อุปกรณ์สำหรับการปูกระเบื้องที่มีร่องยาแนวขนาด 5 มม. การปูกระเบื้องควรเว้นระยะห่างของร่องยาแนว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระเบื้องระเบิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ลดปัญหายาแนวหลุดล่อน อุปกรณ์สำหรับจัดร่องยาแนวกระเบื้องให้สวยงามเท่ากันทุกร่องยาแนว เพื่อให้ได้พื้นและผนังกระเบื้องที่สวยงาม มีคุณภาพ

การใช้งาน
ในระหว่างปูกระเบื้อง ให้วางอุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องไว้ที่มุมของกระเบื้องทั้ง 4 มุม แล้วขยับกระเบื้องให้ชิดอุปกรณ์จัดแนวกระเบื้อง
เมื่อปูเสร็จเรียบร้อย จึงดึงตัวอุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องออก

ข้อแนะนำ
ควรวางกระเบื้องให้ชิดอุปกรณ์

ข้อควรระวัง
ห้ามเด็กเล็กนำเข้าปาก
ห้ามใช้ไฟฟ้า
ห้ามวางของหนักทับ
การเก็บรักษา
หากจะนำกลับมาใช้งานต่อ ควรล้างทำความสะอาดคราบซีเมนต์ออกให้สะอาด